Nieuws vanuit de leerlingenraad

14-11-2018
Op 13 september jl is de leerlingenraad van 2018/2019 voor het eerst bij elkaar geweest voor een vergadering. De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen (2 leerlingen uit groep 5,6,7 en 8) en zij vertegenwoordigen niet alleen de leerlingen van die groep, maar ook van de school. Deze groep vergadert een aantal keren per jaar met juffrouw Peusie om mee te denken over hoe we de school nog beter en leuker kunnen maken. In de bijlage leest u het verslag van deze eerste vergadering. Tevens stellen de leden zich aan u voor.