Verzoek tot deelname vragenlijst: Jongeren op gezond gewicht

27-10-2017

Online Leefstijlvragenlijst Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
bestemd voor alle groepen

In de periode van 18 september tot en met 17 november 2017 vinden op de basisscholen in Roermond metingen van de motorische vaardigheden plaats bij de groepen 3 t/m 6. Deze metingen zijn onder schooltijd en worden uitgevoerd door medewerkers van Sportservice Roermond. Hierover hebben de ouders van de betreffende groepen al bericht ontvangen.

 JOGG Roermond

Onze school is sinds kort aangesloten bij het preventieprogramma ‘JOGG Roermond’. Hierover ontvangt u na de kerstvakantie meer informatie en zal feestelijk gevierd worden met een Kick-off. Binnen het programma wordt er gewerkt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor uw kind(eren) waarbij een gezonde leefstijl centraal staat.

Tijdens en rondom de weken van de motorische meting willen wij u als ouder/verzorger vragen om de leefstijlvragenlijst voor uw kind(eren) in te vullen. Deze vragenlijst gaat over het gedrag, gezondheid en leefomgeving van het kind. Wij willen u vragen deze vragenlijst in te vullen per kind, dit kan door middel van de volgende link: https://surveys.enalyzer.com/?pid=gfig6tg8 . De vragenlijst is geheel anoniem, u hoeft hier geen naam in te vullen. Het invullen kost 10-15 minuten tijd.

Namens JOGG Roermond en BS De Steenen Brug willen wij u heel erg bedanken voor uw medewerking