Verantwoordelijkheid
Eigenaarschap
Samen
Motivatie
Ondernemerschap
Verantwoordelijkheid
Samen
Motivatie
Ondernemerschap
Elk schooljaar wordt er aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage per leerling gevraagd, om een aantal niet gesubsidieerde activiteiten mogelijk te maken:

- de traditionele feesten en vieringen, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsspelen en de jaarafsluiting.
- het jaarlijkse schoolreisje
- het schoolverlaterskamp in groep 8.
- het versieren van de school

In de presentatie is terug te vinden waar de ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 voor is gebruikt. 
Bent u benieuwd naar de presentatie? Klik dan hier.