Onze school

Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wij bieden daarbij passende zorg op alle niveaus in een uitdagende leeromgeving. De kern om tot leren te komen is veiligheid, passie en plezier. Onze werkwijze en methodieken sluiten aan bij de leerbehoeftes van onze leerlingen en de veranderende wereld om hen heen.

Op De Steenen Brug gaat iedere leerling met plezier naar school, kan zichzelf zijn en geniet van zijn successen. Onze leerkrachten differentiëren, waar nodig, en weten de leerlingen te boeien. Bij ons op school leert iedereen van en met elkaar. Zo bezitten onze leerlingen uiteindelijk voldoende basiskennis en -vaardigheden om de uitdagingen van het voortgezet onderwijs en de toekomst aan te gaan.

Het motto van de Steenen Brug daarbij is:“Waar wij samen leren!”

Waar gaan we voor?
Wij zijn een school waar leerlingen uitgedaagd worden in een inspirerende leeromgeving. Onze leerlingen zijn betrokken en gaan met plezier naar school. Hierbij spelen sterke leerkrachtvaardigheden, gedifferentieerde werkvormen en samenwerking op alle niveaus een cruciale rol. Teamleden zijn nieuwsgierig, investeren in hun deskundigheid en gaan mee met de ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs. Social media en ICT zijn niet meer weg te denken uit deze tijd, daar besteden wij natuurlijk ook de nodige aandacht aan.

We leren onze leerlingen goed met elkaar om te gaan. Dat doen we door de methode “Vreedzame school” in te zetten. Door samenwerking leren onze leerlingen rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen.

Daarnaast hechten wij veel waarde aan het belang van een gezonde geest én een gezond lichaam. Wij zijn een gezonde school waarbij kinderen binnen en buiten les krijgen.

Zo leggen wij een stevig fundament waar ze hun leven lang plezier van hebben.

Ons team
Onze groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor de leerlingen: het onderwijsprogramma, de leerlingenzorg en de gezamenlijke activiteiten. Daarnaast hebben zij een ondersteunende taak in de schoolorganisatie.

Onze medewerkers

Peusie Tinnemans

Directie

Wendy Simons

Intern begeleider

Juffrouw Chantal

Groep 1-2 A en leerlingenzorg

Juffrouw Caroline

Groep 1-2 A en Groep 3

Juffrouw Natasja

Groep 1-2 B

Juffrouw Manon

Groep 3

Juffrouw Nina

Groep 4

Juffrouw Sanne

Groep 4

Juffrouw Petra

Groep 5

Juffrouw Noor

Groep 6

Juffrouw Simone

Groep 7

Meester Joris

Groep 8 A

Juffrouw Felice

Groep 8B

Juffrouw Olga

Flexmedewerker en groep 8B

Juffrouw Iris D

Leerlingenzorg

Juffrouw Janou

Groep 1-2 en ondersteuning

Juffrouw Iris S

Ondersteuning

Yvette Houben

Administratief medewerker

Meneer Jos

Conciërge

De leerlingenraad
De leerlingenraad heeft een adviserende taak en een organisatorische taak. De leerlingenraad bevordert de samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en directie. De leerlingenraad houdt alle leerlingen op de hoogte van alle dingen die de leerlingenraad bedenkt en besluit. De directie maakt notulen van iedere vergadering en de leerlingenraad zorgt er voor dat alle leerlingen, leerkrachten en directie de informatie krijgen (mondeling). De leerlingenraad is betrokken bij zaken die in de school spelen, stelt vragen en geeft advies als dat nodig is.

Om de 6 tot 8 weken komt de leerlingenraad bij elkaar voor een vergadering.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?