Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over aangelegenheden betreffende het kind. Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen vragen wij op meerdere gebieden ouderhulp. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

Vanuit maatschappelijk oogpunt gezien zijn wij altijd op zoek naar manieren om elkaar te vinden en te versterken. De school is op zoek naar ouders die vanuit hun expertise of interesse iets voor de school willen betekenen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • onze huisstijl is in samenwerking met ouders die een reclamebureau hebben ontwikkeld
 • kinderen gaan op excursie bij bedrijven van ouders
 • ouders verzorgen gastlessen
 • de tekst van onze website is samen met een ouder, die communicatiedeskundige is, opgesteld

 

 Je betrokkenheid als ouder vergroten

Voor het welzijn van de kinderen is het belangrijk dat ouders op verschillende manieren betrokken zijn bij wat er speelt op school. Voorbeelden om de betrokkenheid te vergroten zijn:

 • In gesprek gaan met uw kind over wat hem/ haar bezighoudt
 • In gesprek gaan met de leerkracht
 • Het bijwonen van ouderavonden
 • Het bezoeken van voorstellingen
 • Je inzetten als hulpouder
 • Het lezen van Ouderportaal

De medezeggenschap: MR en GMR
De Medezeggenschapsraad (MR) is bij uitstek het orgaan dat wensen, ideeën en verwachtingen die bij de ouders en personeel leven, bij het bestuur bespreekbaar kan maken. Op grond van de Wet op de Medezeggenschap heeft de MR daarvoor de bevoegdheid. In het medezeggenschapsreglement staan taken en verantwoordelijkheden van de MR omschreven. De MR houdt zich o.a. bezig met het beoordelen van de schoolgids, het schoolplan en het algemene beleid op het gebied van onderwijs, financiën en beheer. De MR bespreekt voorstellen van bestuur en directie. De directeur van de school is namens het bevoegd gezag de gesprekspartner van de MR.

Personeel en ouders hebben ook een vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting Swalm en Roer voor onderwijs en opvoeding, het formele bevoegd gezag van De Steenen Brug. De GMR is gesprekspartner van het bestuur over bovenschoolse aangelegenheden. De taken en verantwoordelijkheden van de GMR staan beschreven in het reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Het medezeggenschapsreglement en het reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn op school aanwezig.

Contact opnemen met de MR kan via de mail: MrSteenenBrug@swalmenroer.nl

Documenten

Ouderraad

De ouderraad is een vereniging ván en vóór ouders en heeft als doelstelling een actieve bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen op school.

Naast het meepraten en meedenken over allerlei schoolse zaken, zorgt de ouderraad voor een verstandig beheer van de vrijwillige ouderbijdrage en ondersteunt zij de school financieel waar mogelijk.

Met behulp van de ouderbijdrage realiseert de ouderraad i.s.m. het team de volgende activiteiten:

 • vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, schoolfeest
 • het begeleiden van diverse excursies,
 • het jaarlijkse schoolreisje
 • het meefinancieren van het schoolverlaterskamp in groep 8.

Wilt u zich aansluiten of ondersteunen bij één of meerdere activiteiten, of heeft u vragen, mail dan naar ouderraadsteenenbrug@gmail.com.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?